Handelsbetingelser og vilkår

Online / Mentorforløb / Business Opstarts Forløb:

1. Betaling
1.1 Forløbet fungerer som abonnement, hvor der betales forud for 1 måned af gangen. Klienten modtager en mail med faktura hver måned d. 01 i måneden.
1.2 Fakturaren har en betalingsfrist på senest 8 dage efter modtagelse.
1.3 Første faktura betales inden forløbets opstart eller 1. samtale afholdes.

2. Refundering & opsigelse
2.1 Abonnementet (forløbet) kan opsiges når som helst, men har resterende måned + 1 måneds opsigelse. Dette er for at sikre en optimal afslutning af forløb.
2.2 Hvis forløbet ønskes ændret til et bestående af færre eller flere samtaler (andre pakker) end den nuværende, skal dette meldes ud inden d. 01. Hvis modtagelse af ønske om ændring af forløb modtages efter d. 01, ændres forløbet først fra den næstkommende måned.
2.2 Det er ikke muligt at pause forløbet undervejs, medmindre andet er aftalt inden forløbets opstart. Dsv. at hvis klienten ikke har mulighed for at bruge forløbet af personlige årsager som f.eks. sygdom, ferier eller andet, vil refundering eller anden kompensation, ikke være muligt.
2.3 Træneren afholder hvert år 6 ugers ferie. Klienten kompenseres ikke for disse uger økonomisk, men vil blive tilbudt at få coachingsamtaler rykket til før / efter ferien. Der vil samtidig blive sørget for at klienten har det nødvendige materiale til at kunne følge målene, selvom der afholdes ferie, således at forløbsprocessen ikke går i stå.

3. Ansvar.
3.1 Det forventes at klienten tager medansvar for forløbet

Personlig Træning / Fysisk forløb

1. Betaling
1.1 Betaling af forløbet / personlig træning skal ske inden start opstart af forløbet / den 1. afholdte træning.
1.2 Klienten sendes en faktura på mail, som skal betales inden 1. afholdelse af personlig træning.

2. Refundering & opsigelse
2.1 Vælger klienten at afbryde forløbet før forløbets udløb / før alle træninger er afholdt, vil betaling / resterende træninger ikke blive refunderet.
2.2 Hvis der er aftalt afdragsordning / ratebetaling, og klienten ønsker at afbryde forløbet før forløbets udløb / før alle træninger er afholdt, skal disse fortsat afregnes.
2.3 Det er ikke muligt at pause forløbet undervejs, medmindre dette er aftalt med træneren på forhånd. Skal klienten f.eks. på ferie undervejs i forløbet, skal dette meldes til træneren.
2.4 Træneren afholder hvert år 6 ugers ferie. Klienten kompenseres ikke for disse uger økonomisk, men vil blive tilbudt at få træninger / samtaler rykket til før / efter ferien. Der vil samtidig blive sørget for at klienten har det nødvendige materiale til at kunne følge målene, selvom der afholdes ferie, således at forløbsprocessen ikke går i stå. Ferieugerne tæller IKKE med i klientens forløb og vil blive afholdt efterfølgende. Holdes der f.eks. 1 uges ferie, udskydes forløbet blot med 1 uge, så det afsluttes 1 uge senere.

3. Personlig træning & ansvar.
3.1 Aflysningsfristen er 24 timer. Aflyses træningen af klienten indenfor de 24 timer, vil træningen bliver afmærket som afholdt og ikke blive kompenseret. Aflyses der af træneren frafalder træningen ikke.
3.2 Ved sygdom eller symptomer på sygdom skal klienten hurtigst muligt aflyse. Det er ikke tilladt at møde op syg eller med symptomer. Klienten vil blive sendt hjem og træningen vil blive afmærket som afholdt.
3.3 Personlig træning har en udløbsdato på 12 måneder fra modtagelse af 1. faktura, medmindre andet er aftalt.
3.4 Alt træning og omgang under personlig træning, foregår på eget ansvar. 3.5 Det forventes at klienten tager medansvar for forløbet.
3.6 Alt brug af doping er forbudt og medfører øjeblikkelig stop af forløbet uden refundering