Handelsbetingelser og vilkår

Handelsbetingelser gældende for alle forløb / ydelser v. Jonas Germann Fitness (Herefter “Træneren”). Kunden (Herefter “klienten”)

Online Forløb:

1. Betaling
1.1 Ratebetalinger tilsendes inden d. 02 i hver måned og betalingsfrist er senest 8 dage efter modtagelse.
1.2 Online forløb fungerer som abonnement, med samme betalingsbetingelser som ved punkt 1.1. Der betales et fast månedligt beløb, indtil forløbet ønskes stoppet / bliver opsagt af klienten eller træneren.
1.3 Ønske om stop / opsagt forløb indebærer opsigelsesperiode på resterende måned + 1 måned.
1.4 Online Forløb har 3 måneders binding. Forløbet kan tidligst opsiges, således at den 3. måned er sidste måned i forløbet.

2. Refundering.
2.1 Vælger klienten at afbryde forløbet før forløbets udløb, vil betalingen ikke blive refunderet.
2.2 Hvis der er aftalt afdragsordning / ratebetalinger, og forløbet afbrydes af klienten, skal disse fortsat afregnes.
2.3 Hvis klienten ikke har mulighed for benytte forløbet i bestemte uger pga. personliger årsager, ferier, sygdom eller andet, vil refundering eller anden kompensation, udsættelse af forløb eller lignende, ikke være muligt.
2.4 
Det er ikke muligt for klienten at pause forløbet undervejs, medmindre andet er aftalt på forhånd.
2.5 Hvert år afholdes 6 ugers ferie, som der ikke gives kompensation / refundering for. Ferier vil blive varslet minimum med 30 dages varsel

3. Ansvar.
3.1 Alt træning foregår på eget ansvar.
3.2 Brug af doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig stop af forløb uden refundering.
3.3 Det forventes at klienten tager medansvar for forløbet.

Fysiske forløb / Personlig træning:

1. Betaling
1.1 Betaling af forløbet skal ske inden forløbets start / første træning, medmindre afdragsordning er aftalt.

2. Refundering
2.1 Vælger klienten at afbryde forløbet før forløbets udløb, vil betalingen ikke blive refunderet.
2.2 Hvis der er aftalt afdragsordning / ratebetalinger, og forløbet afbrydes af klienten, skal disse fortsat afregnes.
2.3 Hvis klienten ikke har mulighed for benytte forløbet i bestemte uger pga. personliger årsager, ferier, sygdom eller andet, vil refundering eller anden kompensation, udsættelse af forløb eller lignende, ikke være muligt.
2.4 Det er ikke muligt for klienten at pause forløbet undervejs, medmindre andet er aftalt på forhånd.

3. Personlig træning
3.1 Aflysningsfrist er 24 timer. Aflyses træningen af klienten udenfor fristen, vil træningen blive afmærket som afholdt og tæller dermed som et klip
3.2 Aflyses timen af træneren, frafalder træningen ikke og vil ikke tælle som et klip.
3.3 Ved sygdom eller begyndende symptomer skal klienten aflyse hurtigst muligt
3.4 Klip til personlig træning har en udløbsdato på 12 måneder efter købsdato, medmindre andet er aftalt

4. Ansvar
4.1 Alt træning foregår på eget ansvar
4.2 Brug af doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig stop af forløb uden refundering
4.3 Det forventes at klienten tager medansvar for forløbet


Mentorforløb / Business Opstarts Forløb:

1. Betaling

1.1 Hvis ratebetalinger er aftalt, vil disse falde d. 01 hver måned, tilsendt på den mail der er blevet opgivet ved opstart
1.2 Ratebetalinger har betalingsfrist på senest 8 dage efter modtagelse
1.3 Første ratebetaling skal betales inden afholdelse af 1. samtale
1.4 Hvis der ikke er aftalt ratebetaling, skal hele beløbet betales inden 1. samtale

2. Refundering
2.1 Vælger klienten at afbryde forløbet før forløbets udløb, vi betaling ikke blive refunderet
2.2 Hvis der er aftalt afdragsordning / ratebetalinger / anden opdelt betaling, skal disse fortsat afregnes hvis forløbet afbrydes af klienten
2.3 Det er ikke muligt at pause forløbet undervejs, medmindre andet er aftalt inden forløbets opstart